Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkosto (blogitekstejä vuodelta 2018)

tiistai 1. toukokuuta 2018

Kirjanjulkistamistilaisuus

Kirjanjulkistamistilaisuus


Aini Linjakumpu:
Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot

Rovaniemen kaupunginkirjasto, Lapponica-sali Tiistai 15.5.2018, klo 18.00-19.30

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.
Tervetuloa!

keskiviikko 31. tammikuuta 2018

Tutkimus lestadiolaisten taloudellisesta verkostoista julkaistaan toukokuussa 2018

Aini Linjakumpu: Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot

Taloudellinen toiminta vanhoillislestadiolaisuuden piirissä on ihmisiä paljon puhuttava asia, josta ei kuitenkaan tiedetä juuri mitään. Lestadiolaiset tunnetaan yleensä ahkerina ja yritteliäinä ihmisinä, jotka toimivat erityisesti rakentamisen alueella. Aihepiiri on herkkä, koska lestadiolaisten keskinäisen tiiviin verkostoitumisen nähdään aiheuttavan ongelmia ja mahdollisesti jopa vääristymiä yritystoiminnan suhteen.   Kirja on ensimmäinen tutkimus vanhoillislestadiolaisten taloudellisesta toiminnasta. Se pyrkii valaisemaan lestadiolaisyrittäjien menestyksen salaisuuksia. Kirjassa kerrotaan, millaista yrittäjyyttä liikkeen jäsenten piirissä harjoitetaan, millaisia yhteistoimintaa talouden ympärille rakentuu ja miten lestadiolaisyrittäjät kohtaavat asiakkaita, työntekijöitä ja liikekumppaneitaan. Kirjassa kerrotaan myös, miten liike tukee yrittämistä ja yrittäjiä.   Kirjaa varten on kerätty tietoa yrityksistä ja yrittäjistä, haastateltu liikkeeseen kuuluvia ja kuulumattomia ihmisiä sekä analysoitu liikkeen omia julkaisuja yrittämiseen liittyen. Tutkimuksessa lestadiolaisten taloudellista toimintaa tulkitaan verkostonäkökulman avulla: millaisia taloudellisia verkostoja voidaan löytää; miten ne ovat yhteydessä muihin lestadiolaisten verkostoihin ja miten verkostot edesauttavat yrittäjyyttä.

Aineistokeruuta Jehovan todistajien hengellisestä työstä (blogiteksti vuodelta 2017)

tiistai 24. tammikuuta 2017

Aineistonkeruuta Jehovan todistajien hengellisestä työstä

Lapin yliopistossa tehdään tutkimusta kristillisten liikkeiden käsityksistä työstä. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti Jehovan todistajat, vanhoillislestadiolaiset ja amissit. 

Tällä hetkellä aineistoa kerätään Jehovien todistajien ”hengelliseen työhön” liittyen. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti kenttäpalvelus eli ovelta-ovelle-työ ja muu julkinen saarnaamistyö.

Jos teet tai olet aiemmin tehnyt kenttäpalvelusta (eli ”kenttätyötä” tai ”kenttäilyä”), kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi seuraavanlaiset asiat oman kokemuksesi pohjalta:
– mitä kenttäpalveluksessa tapahtuu; miten se suunnitellaan ja toteutetaan; millaisia tavoitteita ja velvotteita siihen liittyy; kenen kanssa sitä tehdään; millaisia erilaisia kenttäpalveluksen muotoja on olemassa 

– millaisia tuloksia kenttäpalvelusta saa; miten kohteena ovat ihmiset suhtautuvat asiaan; kuinka vaativaa ihmisten kohtaaminen on; 

– miten seurakunta ja vanhimmisto suhtautuu kenttäpalvelukseen; miten siihen motivoidaan; millaisessa roolissa se on seurakunnan kokonaisuudessa;

– minkä ikäisenä aloitit kenttäpalveluksen; miten motivoidut siihen; miten olet kokenut sen; kuinka vakavasti suhtaudut siihen; miten suhtaudut työn määrällisiin tavoitteisiin;

– jos olet erkaantunut liikkeestä, onko käsityksesi kenttäpalveluksesta muuttunut;

– oletko toiminut kokoaikaisena tai osa-aikaisena tienraivaajana; millaisia kokemuksia on siitä; jos olet lopettanut tienraivaamisen, niin miksi;  

– miten kenttäpalvelus suhteutuu vapaa-aikaan ja vapaa-ajan viettämiseen; kuinka paljon siihen menee aikaa; 

–  miten näet kenttäpalveluksen yhteyden omaan hengellisyyteen tai vakaumukseen; millaisia ”palkintoja” siitä saa; 

– millaista työtä kenttäpalvelus on; 

– mitä muuta kenttäpalvelukseen liittyy?

Tutkimukseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omia kokemuksiaan aiheeseen liittyen. On mahdollista sopia kahdenkeskinen haastattelu (puhelimitse, Skypen välityksellä tai mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti tapaamalla).
Yhteydenottoja toivotaan niiltä, joilla on omaa kokemusta kenttäpalveluksesta (ja mahdollisesti myös muista hengellisistä tehtävistä). Yhteydenottoja toivotaan 30.4.2017 mennessä.
Yhteydenottoja ja aineistoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Yhteydenotot voidaan tehdä myös nimettöminä, mutta toivotaan, että niissä ilmenee kirjoittajan ikä, sukupuoli ja mahdollisesti myös ammatti ja asuinpaikka.
Tutkimuksen toteuttaa politiikantutkija, dosentti Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Kirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Aini.Linjakumpu@ulapland.fi. tai postitse: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi.
Kahdenkeskiset haastattelut voidaan sopia sähköpostilla tai puhelimitse. Asiaan liittyvät tiedustelut ylläolevaan sähköpostiin. Lisätietoja tutkimuksen tekijästä: http://linjakumpu.blogspot.fi/ ja https://lacris.ulapland.fi/fi/persons/search.html.

Blogitekstejä vuodelta 2015

maanantai 19. lokakuuta 2015

Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot


Lapin yliopiston tiedote 24.11.2014
Emil Aaltosen säätiön projektiapuraha lestadiolaisuuden verkostojen tutkimiseen
Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt YTT Tapio Nykäsen tutkimusryhmälle 210 000 euron projektiapurahan Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot-hankkeeseen. Hanke toteutetaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuosina 2015–2018. Työryhmään kuuluvat dosentti Aini Linjakumpu, apulaisprofessori Sanna Valkonen, tutkija Sandra Wallenius-Korkalo ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho.
Tutkimushankkeessa analysoidaan lestadiolaisuuden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia verkostoja. Lähtökohtana on tilanne, jossa on tietoa sekä lestadiolaisten tiiviiden uskonnollis-sosiaalisten verkostojen olemassaolosta että alustavia arvioita siitä, missä yhteyksissä verkostoissa toimitaan. Hankkeessa selvitetään tarkemmin, millaisissa toiminnoissa lestadiolaisten verkostot ovat vaikuttavia ja mikä merkitys niillä on paitsi herätysliikkeen ja sen jäsenten, myös yhteiskunnan ja valtion näkökulmasta.

Projektin osahankkeissa tutkitaan muun muassa lestadiolaista liike-elämää, herätysliikkeen eri suuntien piirissä tehtävää talkootyötä, saamelaisen yhteisön ja lestadiolaisuuden vuorovaikutusta sekä lestadiolaisten naisten muodostamien verkostojen yhteiskunnallista merkitystä. Yleisenä tavoitteena on luoda uusia välineitä uskonnon ja yhteiskunnan sekä politiikan välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.

Tutkimus on temaattisesti jatkoa vuosina 2010–2012 toteutetulle Suomen Akatemian Lestadionismi-hankkeelle. Tämän projektin tapaan tavoitteena on sekä syventää ymmärrystä Suomen suurimman herätysliikkeen yhteiskunnallisesta merkityksestä että purkaa liikkeeseen liittyviä ennakkoluuloja.

Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot-hankkeen yhteydessä Lapin yliopistoon perustetaan Uskonnon ja yhteiskunnan tutkimuksen verkosto, joka sijoittuu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Monitieteisen verkoston toiminnan piiriin kuuluu politiikan tutkijoita, teologeja, historiantutkijoita ja filosofeja. Tavoitteena on koota yhteen Suomessa toimivia uskonnon ja yhteiskunnan suhteista kiinnostuneita tieteentekijöitä ja edistää aihepiiriin liittyvää monitieteistä vuoropuhelua.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Tapio Nykänen, puhelin 040 484 4253, tapio.nykanen (at) ulapland.fi
(Lähde: https://www.ulapland.fi/news/Emil-Aaltosen-saation-projektiapuraha-Lapin-yliopistoon/30873/69d044d5-578c-4e65-9f95-6f25170832ea)

***************
Päivämies-lehden uutisointia asiasta 19.2.2015: 
Tutkimus lestadiolaisuuden verkostoista – tavoitteena purkaa ennakkoluuloja ja
Professori Talonen: Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksenkin tulee huomioida uskonnon olemus

keskiviikko 21. lokakuuta 2015

Aineistonkeruuta vanhoillislestadiolaisuuden taloudellisista verkostoista

Lapin yliopistossa tehdään tutkimusta vanhoillislestadiolaisuuden taloudellisista verkostoista.
Kiinnostuksen kohteena on vanhoillislestadiolaisten harjoittama liiketoiminta eri muodoissaan; millaisia yrityksiä liikkeen jäsenillä on; millaisia verkostoja niihin liittyy sekä miten ne toimivat.

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu lisäksi siitä, millä tavoin kuuluminen vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen vaikuttaa taloudelliseen toimintaan?  Millaista on olla työntekijänä liikkeeseen kuuluvassa yrityksessä? Millaisia ovat hyvän liiketoiminnan piirteet?
Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, millaista on taloudellinen yhteistyö vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen kuuluvien yritysten tai yrittäjien kanssa.
Tutkimusta ei ole rajattu ajallisesti tai maantieteellisesti.
Tutkimukseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omia kokemuksiaan aiheeseen liittyen tai osallistumalla kahdenkeskiseen haastatteluun (puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla).

Yhteydenottoja toivotaan niiltä, joilla on kokemusta vanhoillislestadiolaisuudesta sisä- tai ulkopuolelta. Yhteydenottoja toivotaan 29.2.2016 mennessä.

Yhteydenottoja ja aineistoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Yhteydenotot voidaan tehdä myös nimettöminä, mutta toivotaan, että niissä ilmenee kirjoittajan ikä, sukupuoli ja mahdollisesti myös ammatti ja asuinpaikka.

Tutkimuksen toteuttaa dosentti Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Kirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Aini.Linjakumpu@ulapland.fi. tai postitse: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi.

Kahdenkeskiset haastattelut voidaan sopia sähköpostilla tai puhelimitse. Asiaan liittyvät tiedustelut ylläolevaan sähköpostiin. Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkimuksen tekijästä: http://linjakumpu.blogspot.fi/ ja http://www.ulapland.fi/?deptid=27154.

Tutkimus on osa Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa ja YTT Tapio Nykäsen johtamaa ”Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot” -tutkimushanketta. Lapin yliopistoon sijoittuva hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana.

Tiedonkeruu hengellisestä väkivallasta (blogitekstejä vuodelta 2013)

torstai 25. huhtikuuta 2013

Tiedonkeruuta hengellisestä väkivallasta

Kuulutko tai oletko aikaisemmin kuulunut herätysliikkeisiin, Jehovan todistajiin, mormoneihin tai muihin kristillisiin liikkeisiin tai yhteisöihin? Tai onko Sinulla muutoin kokemuksia kyseisistä liikkeistä?                                                                                                                Lapin yliopistossa on tekeillä tutkimus liittyen hengelliseen väkivaltaan sen eri muodoissaan.
Hengellisellä väkivallalla ymmärretään tässä yhteydessä uskonnollisten ryhmien sisällä tapahtuvaa väkivaltaa. Se on henkistä ja kokemuksellista väkivaltaa, joka vahingoittaa ihmisen oikeuksia, ja johon liittyy hengellinen ulottuvuus.
Väkivalta voi ilmetä esimerkiksi erilaisena hyväksikäyttönä, alistamisena, pakottamisena, painostuksena, kiusaamisena, kohtuuttomina uskonnollisina tai elämäntapaan liittyvinä vaatimuksina, kaltoinkohteluna tai ylimitoitettuna vallankäyttönä. Hengellisellä väkivallalla voi olla henkisiä tai fyysisiä seurauksia.
Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on hengellinen väkivalta liittyen esimerkiksi uskonnolliseen yhteisöön liittymiseen tai siitä erkaantumiseen, taloudelliseen hyväksikäyttöön, seksuaalisiin vähemmistöihin, kehollisuuteen, sukupuolisuuteen tai sielunhoitoon. Myös muut hengellisen painostuksen, alistamisen ja vallankäytön muodot ovat kiinnostuksen kohteena. Hengellinen väkivalta voi olla yhteydessä myös ei-hengellisiin asioihin.
Tutkimukseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omia kokemuksia aiheeseen liittyen tai vastaamalla ennalta tehtyihin kysymyksiin sähköpostitse/ kirjeitse tai osallistumalla kahdenkeskiseen haastatteluun (puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla).
Kirjoituksissa voi pohtia esimerkiksi, millaisessa tilanteessa tai asiayhteydessä hengellinen väkivalta sai alkunsa, mitä prosessin aikana tapahtui, ketkä olivat osallisia, miten väkivalta perusteltiin, miten tilanne kehittyi ja/tai päättyi.
Kirjoituksia ja yhteydenottoja toivotaan niiltä, jotka ovat olleet hengellisen väkivallan kohteena, sekä niiltä, joihin hengellinen väkivalta on muutoin vaikuttanut joko suoraan tai epäsuoraan.
Kirjoituksia ja yhteydenottoja toivotaan 30.9.2013 mennessä. Kirjoituksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kirjoitukset voidaan toimittaa myös nimettöminä, mutta toivotaan, että niissä ilmenee kirjoittajan ikä, sukupuoli ja mahdollisesti myös asuinpaikka.
Tutkimuksen toteuttaa dosentti Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Kirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Aini.Linjakumpu@ulapland.fi tai postitse: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi. Asiaan liittyvät tiedostelut ylläolevaan sähköpostiin.

keskiviikko 19. kesäkuuta 2013

Aineistonkeruuta taloudellisesta hyväksikäytöstä hengellisten liikkeiden piirissä

Kuulutko tai oletko aikaisemmin kuulunut myös herätysliikkeisiin, Jehovan todistajiin, mormoneihin tai muihin kristillisiin liikkeisiin tai yhteisöihin? Tai onko Sinulla muutoin kokemuksia kyseisistä liikkeistä?

Lapin yliopistossa on tekeillä tutkimus liittyen hengelliseen väkivaltaan sen eri muodoissaan. Tutkimuksessa eräänä keskeisenä kiinnostuksen kohteena on taloudellinen hyväksikäyttö.
Hengellisellä väkivallalla ymmärretään tässä yhteydessä uskonnollisten ryhmien sisällä tapahtuvaa väkivaltaa. Väkivalta voi ilmetä esimerkiksi erilaisena hyväksikäyttönä, alistamisena, pakottamisena, painostuksena, kiusaamisena, kaltoinkohteluna tai ylimitoitettuna vallankäyttönä.

Tutkimukseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omia kokemuksia aiheeseen liittyen tai vastaamalla ennalta tehtyihin kysymyksiin sähköpostitse/ kirjeitse tai osallistumalla kahdenkeskiseen haastatteluun (puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla).
Kirjoituksissa voi pohtia esimerkiksi, millaisissa yhteyksissä taloudellista hyväksikäyttöä on tapahtunut; millä tavoin uskonnollinen yhteisö on ollut mukana hyväksikäytön muotoutumisessa; onko hyväksikäyttöä perusteltu uskonnollisin tai hengellisin perustein; millaista taloudellinen hyväksikäyttö on ollut luonteeltaan; ketkä ovat olleet osallisina taloudellisen hyväksikäytön tilanteissa; onko taloudellinen hyväksikäyttö ollut yksittäinen vai jatkuva tapahtuma.

Kirjoituksia ja yhteydenottoja toivotaan niiltä, jotka ovat olleet taloudellisen hyväksikäytön kohteena, sekä niiltä, joihin se on muutoin vaikuttanut joko suoraan tai epäsuoraan.
Kirjoituksia ja yhteydenottoja toivotaan 30.9.2013 mennessä. Kirjoituksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kirjoitukset voidaan toimittaa myös nimettöminä, mutta toivotaan, että niissä ilmenee kirjoittajan ikä, sukupuoli ja mahdollisesti myös asuinpaikka.

Tutkimuksen toteuttaa dosentti Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Kirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Aini.Linjakumpu@ulapland.fi tai postitse: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi. Asiaan liittyvät tiedostelut ylläolevaan sähköpostiin.

Tiistai 15. lokakuuta 2013

Tiedonkeruu jatkuu 6.1.2014 asti

Hengelliseen väkivaltaan liittyvän tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu 6.1.2014 asti.
Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on muun muassa hengellinen väkivalta liittyen uskonnolliseen yhteisöön liittymiseen tai siitä erkaantumiseen, taloudelliseen hyväksikäyttöön, seksuaalisiin vähemmistöihin, kehollisuuteen, sukupuolisuuteen tai sielunhoitoon.

Tutkimukseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omia kokemuksia aiheeseen liittyen tai vastaamalla ennalta tehtyihin kysymyksiin sähköpostitse/ kirjeitse tai osallistumalla kahdenkeskiseen haastatteluun (puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla). Kirjoituksia ja yhteydenottoja toivotaan 6.1.2014 mennessä.

Kirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Aini.Linjakumpu@ulapland.fi tai postitse: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi. Asiaan liittyvät tiedostelut ylläolevaan sähköpostiin.