Muut julkaisut

Artikkeleita journaaleissa ja toimitetuissa kirjoissa:

 • Tapio Nykänen & Aini Linjakumpu: “Laestadians in public sphere: reading the biggest Christian revival movement in Finland”, article, 2020.
 • ”Verkostot ja taloudellisen toiminnan rakentuminen vanhoillislestadiolaisuudessa.” (2019) Artikkeli teoksessa Aini Linjakumpu, Tapio Nykänen, Tiina Harjumaa & Sandra Wallenius-Korkalo (toim.): Politiikka, talous ja työ: vanhoillislestadiolaisuus maailmassa. Lapland University Press: Rovaniemi.
 • ”Työn merkitykset Päivämies-lehdessä.” (2019) Artikkeli teoksessa Aini Linjakumpu, Tapio Nykänen, Tiina Harjumaa & Sandra Wallenius-Korkalo (toim.): Politiikka, talous ja työ: vanhoillislestadiolaisuus maailmassa. Lapland University Press: Rovaniemi.
 • Aini Linjakumpu & Sandra Wallenius-Korkalo: ”Lestadiolaisuus ”maailmassa” (2019). Artikkeli teoksessa Aini Linjakumpu, Tapio Nykänen, Tiina Harjumaa & Sandra Wallenius-Korkalo (toim.): Politiikka, talous ja työ: vanhoillislestadiolaisuus maailmassa. Lapland University Press: Rovaniemi.
 • “A Community of Emotions: Pastoral Care Meetings in Conservative Laestadianism.” (2018) Marburg journal of religion. 20, 1, 1-19
 • ”Hengellinen väkivalta ja kamppailu olemassaolon oikeutuksesta.” Article in Jarno Valkonen (ed.) Häiritsevä yhteiskuntatutkimus, Rovaniemi: Lapland University Press, 2018, 51-74.
 • ”Seksuaalisuuden kipupisteitä ääriyhteisöllisissä uskonnollisissa liikkeissä.” Article in Hanna Kiuru & Minna Strömberg & Jakka (eds) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. Unipress, 2017, 222-243.
 • “Emotional Motivations of Islamic activism: Autobiographies and Personal Engagement in Political Action”, Journal of Religion & Society, 19: 1, 2017.
 • “Väkivalta uskonnollisissa liikkeissä: teoreettisia lähtökohtia hengellisen väkivallan tutkimiseen”, Politiikka, 58: 3, 179-192, 2016.
 • “Engagement and Disengagement in Islamic Activism”, Journal for Islamic Studies, 2015, 70-97.
 • “Islamilaisen ääritoiminnan emotionaaliset perustat”. Article in Anssi Kullberg (ed.) Poliittisen väkivallan poluilla. Poliittisen historian tutkimuksia 39. Turun yliopisto: Turku, 2014.
 • “Hengellinen väkivalta vanhoillislestadiolaisuudessa: puhumisen rajoja etsimässä”, Etsijä, 4: 2014.
 • ”Vallankumouksen paikat – seinämaalaukset vastarinnan politiikassa”. Article in Autti Mervi, Immonen Annikka, Immonen Kari, Mäkikalli Maija, Rantala Pälvi (eds) Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu…Juhlakirja Marja Tuomiselle. Lapland University Press: Rovaniemi, 2013.
 • ”Valtakunta maan päällä – SRK:n rooli hoitokokouksissa”. Article in Tapio Nykänen & Mika Luoma-aho (eds) Poliittinen lestadiolaisuus. Suomen kirjallisuuden seura: Helsinki, 2013.
 • ”Islamin hallinnan haasteet Euroopassa”. Article in Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen (eds) Islam, hallinta ja turvallisuus. Eetos: Turku, 2013.
 • ”Hoitokokoukset vanhoillislestadiolaisuudessa – pelolle rakennettu yhteisö”. Article in Agon, 10: 4, 2011, 23–27.
 • Al-Qaida ja globaalin jihadismin rahoitus.. Article in Niina Pekkala & Mika Susi (eds) Terrorismin rahoitus. Poliisiammattikorkeakoulu: Tampere, 2011.
 • Al-Qaida ja globaalin jihadismin rahoitus. Article in Kosmopolis, 2011, 41: 2.
 • Globalized Islam in Europe. The Cartoon Crises as Transnational Politics. Article in Temenos, 46: 2, 2011, 175–195.
 • Sosiaalisesti kestävä työ pohjoisen kontekstissa. Article in Anu-Liisa Rönkä, Ilkka Kuhanen, Minna Liski, Saara Niemeläinen, Pälvi Rantala (eds) Taide käy työssä. Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisuja, sarja C, osa 75, 2011, 55–63.
 • ”Pelko ja itsesensuuri: pilakuvakriisin lokaalit vaikutukset Suomessa”. Article in Media & Viestintä, no. 4, 2010.
 • “Alternative Islamic Voices for Religious Extremism”. Article in Michael Bailey, Anthony McNicholas & Guy Redden (eds) Mediating Faiths. Ashgate: Reading, 2010, 37–48.
 • “Progress and Emotions in Lapland”. Article in Aini Linjakumpu & Sandra Wallenius-Korkalo (eds) Progress or Perish. Northern Perspectives on Social Change. Ashgate, Aldershot, 2010, 49–63.
 •  ”Queer-yhteisöt islamin vaihtoehtoisena äänenä”. Article in Tiedotustutkimus, no. 4, 2008, 80–99.
 • ”Akateeminen johtajuus etsii paikkaansa – Tunnejohtaminen yliopistojen voimavaraksi”. Article in Tieteessä tapahtuu, vol. 26, no. 7, 2008, 27–36.
 • ”Akateemisen johtamisen kiirastuli”. Article in Mare Rantaniemi, Raimo Rajala & Klaus Toivonen (eds) Hankkeita lähellä ja kaukana. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, 2008, 136–152.
 • ”Tunteiden politiikka al-Qaidan toiminnassa”. Article in Kari Laitinen (ed.) Tuhat ja yksi uhkaa – tulkintoja terrorismista. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 66, 2007, 75–87.
 • ”Al-Qaida ja globaalin terrorismin menestystarina”. Article in Sosiologia, vol. 44, no.3, 2007, 217–232.
 • ”Globaali islamilainen terrorismi politiikan tutkimuksen kohteena”. Article in Petri Koikkalainen & Sam Krause (eds): Miksi Pluto ei ole planeetta?Johdatuksia politiikan tutkimukseen. PCS Inter: Rovaniemi,2007, 246–271.
 • ”Lähi-idän hauras demokratia – islamismi kansanvallan kehittäjänä Jordaniassa?”. Article in Politiikka, vol. 49, no. 2, 2007, 92–104.
 • ”Miten valtiot selviytyvät? Tapaus Jordania”. Article in Kosmopolis, vol. 36, no. 4, 2006 (pain.2007), 54–70.
 • (with Jarno Valkonen) ”Greenpeace Inarin Paadarskaidissa – verkostopolitiikkaa lappilaisittain?”. Article in Politiikka, vol. 48, no.1, 2006, 3–16.
 • ”Al-Qaida ja islamilaisen terrorismin verkostot”. Article in Ilona Nykyri (ed.): Tuhat ja yksi askelta. Tammi, Helsinki, 2006, 101–117.
 • ”Poliittinen islam”. Article in Kristiina Kouros & Susan Villa (eds) Ihmisoikeudet ja islam. Ihmisoikeusliitto, Helsinki, 2004, 86–96.
 • “Identiteettien politisoituminen internetissä – virtuaaliumma islamilaisen yhteisöllisyyden muotona“. Article in Jouko Huru & Tarja Väyrynen (eds) Kadonnutta poliittista etsimässä. Helsinki University Press, Helsinki, 2004, 122–154.
 • ”Identiteettien politiikka verkostojen maailmassa”. Article in Aini Linjakumpu, Susan Villa & Pirjo Jukarainen (eds) Sodan ja rauhan identiteetit. Tutkimustiedote No. 89, Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tampere, 2003, 135–155.
 • “The challenge of Islamism to Middle Eastern Statehood”. Article in Aini Linjakumpu (ed.) Globalization and state in the Middle East. Tampere Peace Research Institute, Tampere, 2003, 28–55.
 • ”Lestadiolaisuuden poliittinen merkitys Pohjois-Suomessa”. Article in Aini Linjakumpu & Leena Suopajärvi (eds): Sellainen seutu ja sellainen maa. Erot, vastarinta ja uuden politiikan vaatimus. University of Lapland, Rovaniemi, 2003, 85–110.
 • ”Terrorismi islamissa – islam terrorismissa”. Article in Olavi Jama (ed.) First we take Manhattan. Like Publications, Helsinki, 2002, 100–111.
 • “Paikallisuuden emansipatoriset mahdollisuudet verkostomaailmassa”. Article in Kosmopolis, vol. 32, no. 4, 2002, 69–78.
 • “Uskonnon monimutkainen poliittisuus”. Article in Ulkopolitiikka, no. 1, 2002, p. 43–51.
 • “Islam within the Barcelona Process – the Problematics of Human Rights and the Dialogue of Civilizations in the International Politics”. Article in Collected Papers of the International Conference on Human Rights and Dialogue of Civilizations. Mofid University Publications Institute, Qom, Iran, 2001, p. 143–158.
 • “The University of the Arctic and the Empowerment of the Northern Regions“. Article in Global and Local Socio-economic Processes in the North, Institute for Economic Problems KSC, Russian Science Academy, Apatity, 2001.
 • “Islamilainen terrorismi Välimeriyhteistyön kontektissa“. Article in Tapani Pentikäinen (ed.) Euroopan unioni ja Välimeri, TAPRI, Research Reports, Tampere, 2000.
 • ”Poliittinen islam tutkimuksen kohteena”. Article in Kosmopolis, No. 4, 2000, p.39–66.
 • “Intohimojen labyrintti – Huntington-keskustelun jälkimaininkeja“. Article in Kosmopolis, Vol. 28, 1998 No. 3, p. 57–65.
 • “Islam on-line. Muslim women defined by the multicultural Internet community“. Article in Knut Vikor & M’hammed Sabour (eds). Ethnic encounter and cultural change. NIAS Books, Bergen, Norway, 1997.
 • “Political Islamic identity: A Foucauldian perspective“. Article in Aini Linjakumpu & Kirsi Virtanen (eds), Under the Olive tree. Reconsidering the Mediterranean politics and culture. TAPRI & European Science Foundation. Tampere Peace Research Institute, Occasional Papers, No. 73, 1997, p. 110–126.
 • “The Mediterranean policy of the European Union and the Barcelona Summit 1995“. Article in Tuomo Melasuo (ed.) Beyond Barcelona. TAPRI, Research Report 66 Tampere 1995, p. 73–90.