Uskonnolliset liikkeet ovat riippuvaisia hengellisestä työstä

Uskonnollisten liikkeiden olemassaolon ja jatkuvuuden turvaa niin sanottu hengellinen työ. Se on yleensä vapaaehtoistyötä, esimerkiksi sananjulistamista, talkoita ja varainkeruuta.

Asiaa on tarkasteltu Lapin yliopiston politiikantutkija Aini Linjakummun tuoreessa kirjassa ”Hengellinen työ. Työn politiikka kristillisissä liikkeissä”. Kirjassa käsitellään Jehovan todistajien ovelta-ovelle julistamistyötä, vanhoillislestadiolaisuuden talkootyötä ja amissien maanviljelystyötä.

Näiden lisäksi tarkastellaan myös liikkeiden suhdetta palkkatyöhön, joka on usein sisältää huomattavan määrän hengellisiäkin merkityksiä.

”Hengellinen työ ohjaa vahvasti uskonnollisten liikkeiden jäsenten elämää. Se luo pohjan yhteisöllisyyden rakentumiselle ja määrittää suhteita ulkomaailmaan”, Linjakumpu mainitsee.

Jehovan todistajien julistustyö sitoo käytännössä kaikkia liikkeen jäseniä varhaisesta lapsuudesta vanhuuteen. ”Ilman julistustyötä jehovantodistajuutta ei olisi olemassa. Sen ympärille kiertyy liikkeen koko eetos,” Linjakumpu korostaa.

Vanhoillislestadiolaisuuden talkootyötä kutsutaan liikkeen piirissä ”Jumalan valtakunnan työksi”. Vaikka se on periaatteessa vapaaehtoista, sen välttäminen voi olla vaikeaa. Linjakummun mukaan ”Jumalan valtakunnan työstä saattaa tulla uskomisen mittari, vaikka niin asiaa ei ehkä haluta liikkeen piirissä muotoilla.”

Pääosin Yhdysvalloissa vaikuttavilla Old Order amisseilla ei ole tavanomaista seurakuntatoimintaa. Amisseille maanviljelys on hengellisyyden toteuttamista käytännön elämässä. ”Vaikka amissienkin elämisen ehdot ovat monin tavoin muuttuneet, maanviljelys on heidän ankkurinsa oikeaan ja aitoon hengellisyyteen”, Linjakumpu toteaa.

Teos on viimeinen osa Aini Linjakummun laajaa tutkimuskokonaisuutta liittyen vallankäyttöön, hallintaan, väkivaltaan ja yhteisöllisyyteen uskonnollisissa liikkeissä. ”Tämä on ollut poikkeuksellisen pitkä tutkimusprosessi, jonka aikana on syntynyt useita kirjoja ja artikkeleja. Niiden saama vastaanotto on osoittanut tutkimusten tarpeellisuuden.”

Aiemmissa tutkimuksissa on käsitelty hengellistä väkivaltaa, vanhoillislestadiolaisten hoitokokouksia ja vanhoillislestadiolaisten taloudellisia verkostoja.

”Ihmisten karutkin kokemukset uskonnollisten liikkeiden piirissä ovat saaneet tutkimuksellisen muodon. Samalla on pyritty ymmärtämään, mikä motivoi monia ihmisiä pysymään liikkeissä. Asiat eivät ole mustavalkoisia”, Linjakumpu toteaa.

https://vastapaino.fi/sivu/tuote/hengellinen-tyo/3858652

Aini Linjakumpu: Hengellinen työ. Työn politiikka kristillisissä liikkeissä (Vastapaino 2021)